Tovenveien velforening:
Hjemmeside: http://www.tovenveien.no
E-post: post@tovenveien.no
Org.nr. 993 294 640
Kontaktinformasjon styre

Styre
Formål
Vedtekter
Film Kjør Tovenveien
Dokumenter
Historie
Pressearkiv
Bilder
Meld deg inn
Bli støttemedlem
Skriv under liste
Lenker
Kart

Tilstandsrapport
Avstander
Diskusjonsforum
     

 

Mange underskrifter mot å stenge eksisterende rv78

Aksjonskomiteen "Hold Tovenveien åpen" startet høsten 2008 en underskriftskampanje for å holde eksisterende rv78 åpen for brukere av veien. Dette resulterte i 1208 underskrifter for å holde eksisterende riksvei 78 åpen. Aksjonen  hadde ikke noe standpunkt når det gjelder Toventunnelen.

Aksjonen har fått støtte i lokalbefolkningen og svært mange har vært behjelpelig. Aksjonskomiteen ønsker å takke de som har deltatt og sagt ja til å ha lister liggende i sine lokaler. Aksjonskomiteen har møtt stor velvilje og støtte for sin aksjon.

På minst 8 steder de ble lagt ut, ble listene sporløst borte. Det har ført til at vi ikke har fått inn alle underskriftslistene. Det er heller ikke mulig å si noe eksakt om hvor mange underskifter som har blitt borte på den måten, men det kan dreie seg om ca 200 som ikke kom inn til aksjonskomiteen. Det at de fleste listene ble tatt inn så snart de var fullskrevet har ført til at de fleste listene har kommet inn.

Kopi av lister med drøyt 1100 underskrifter ble sendt til Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet i januar 2009.

Underskriftskampanjen vil inngå i kommende omklassifiseringssak for eksisterende rv78. Den vil ikke starte før et endelig vedtak om å bygge Toventunnelen.