Tovenveien velforening:
Hjemmeside: http://www.tovenveien.no
E-post: post@tovenveien.no
Org.nr. 993 294 640
Kontaktinformasjon styre

Styre
Formål
Vedtekter
Film Kjør Tovenveien
Dokumenter
Historie
Pressearkiv
Bilder
Meld deg inn
Bli støttemedlem
Skriv under liste
Lenker
Kart

Tilstandsrapport
Avstander
Diskusjonsforum

 

Tovenveien velforening stiftet 4. november i år

Tirsdag 4. november 2008 ble Tovenveien velforening stiftet på Kviting. Det var 26 personer til stede som skrev seg på medlemslista.  

Velforeningen har som hovedformål å arbeide for å holde Tovenveien åpen.  

Arbeidet i velforeningen skal ikke dreie seg om hvor og hvorvidt Toventunnelen skal bygges og velforeningen har ikke som formål å arbeide mot eller for noen bestemte løsninger når det gjelder Toventunnelen. 

Under stiftelsesmøtet ble forslaget til vedtekter ble gjennomgått og vedtatt med en forandring.  

Det ble valgt et styre på 3 medlemmer. Sigmund Bårdvik ble valgt til styreleder. Reidar Eriksen og Gjermund Høgseth ble valgt til styremedlemmer. 

Etter valget ble det informert om Aksjonskomiteen Hold Tovenveien åpen sitt arbeid. Per 4.11 var det tatt inn lister med 604 underskrifter, men det er kommet inn flere i etterkant, (778 per 24.11) og flere ligger ute. Listene har vært utlagt på alle bensinstasjonene i Mosjøen og Leirfjord pluss ferga mellom Leirvika og Hemnes og Essostasjonen på Hemnesberget. Nylig var det lagt ut lister på bensinstasjoner i Sandnessjøen.  

Listene ligger fremdeles ute og det er fremdeles anledning til å skrive seg på. 

Under eventuelt ble det på stiftelsesmøtet uttrykt bekymring for brann- og ambulansetjenester hvis Tovenveien stenges. Hvis det skal skje en ulykke bør veien holdes åpen. Det ble også uttrykt bekymring for at et nytt EU-direktiv kan føre til at det er begrenset hva som kan gis av rabatt i bomstasjonene.