Omklassifiseringen av fylkesveg 78

Vedtaket om omklassifisering ble ikke det mest gunstige for foreningens medlemmer. Fylkestinget vedtok den 14. oktober å legge ned vegen mellom Korsneset og Orsdalen som offentlig veg, noe som var noe med det verst tenkelige for foreningens medlemmer.

Forslaget er utarbeidet av Statens vegvesen. Kommunene har uttalt seg og fylkesrådet gjorde sitt vedtak før fylkestinget fattet sitt vedtak. Tovenveien velforening fikk møte posisjonsgruppa og opposisjonsgruppa i fylkestinget før møtet og vi fikk støtte for våre synspunkter fra 3 av partiene, men det holdt dessverre ikke til å få flertall.

Basert på følgende dokument fra Statens vegvesen har kommunene uttalt seg til Nordland fylkeskommune. Saken ble behandlet i:

De opprinnelige målene til Tovenveien velforening var å holde hele veien åpen for trafikk, men med en begrensing for gjennomgangstrafikk som vedtatt i Stortingsproposisjon. Vi hadde også opprinnelig foreslått at vegen skulle være fylkeskommunal veg.

Vi var fornøyd med kommunenes behandling av saken, men da saken kom til fylkesrådet, gikk de inn for å legge ned deler av vegen som offentlig veg. Vi fikk sendt informasjon om våre synspunkter og gikk inn for at vegen mellom Korsneset og Urdsdalen skulle være kommunal veg hvis resten av vegen ble omklassifisert til kommunal veg. Vårt synspunkt var at hele vegen måtte være offentlig veg, og så fikk kommunene avgjøre hva som eventuelt skulle skje med vegen videre.

Det ble foreslått at hele gamle fylkesveg 78 skulle være fylkeskommunal veg, og dette fikk støtte fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Rødt. Innstillingen fra fylkesrådet som innebar at 3,5 km av vegen legges ned som offentlig veg ble vedtatt.