Tovenveien velforening:
Hjemmeside: http://www.tovenveien.no
E-post: post@tovenveien.no
Org.nr. 993 294 640
Kontaktinformasjon styre

Styre
Formål og bakgrunn
Vedtekter
Film Kjør Tovenveien
Dokumenter
Historie
Pressearkiv
Bilder
Meld deg inn
Bli støttemedlem
Skriv under liste
Lenker
Kart

Tilstandsrapport
Avstander
Diskusjonsforum

 

 

 

Oversiktskart over området

Kilde til kart:
Norgesglasset, Statens kartverk
www.statkart.no

Brukt med tillatelse fra Statens kartverk

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartet nedenfor viser bebyggelsen i den del av Vefsn kommune som blir utestengt fra kommunesentret. Det omfatter fastboende i Søttaren og 33 hytter. Småkraftprosjekter i Åmøya og Søttarelva. (Kilde til kart: Norgesglasset, Statens kartverk, www.statkart.no, Brukt med tillatelse fra Statens kartverk)

Lenke til norgeskartet.no