Tovenveien velforening:
Hjemmeside: http://www.tovenveien.no
E-post: post@tovenveien.no
Org.nr. 993 294 640
Kontaktinformasjon styre

Styre
Formål og bakgrunn
Vedtekter
Film Kjør Tovenveien
Dokumenter
Historie
Pressearkiv
Bilder
Meld deg inn
Bli støttemedlem
Skriv under liste
Lenker
Kart

Tilstandsrapport
Avstander
Diskusjonsforum

 

Forskjellige dokumenter fra tiden før stiftelsen av foreningen

Reguleringsplan rv78 Holand-Leirosen

Høringsuttalelse til reguleringsplan

Saksframlegg til Vefsn kommune

Behandling av reguleringsplanen i formannskapet i Vefsn kommune

Henvendelse til Statens vegvesen 5. mars 2007

Brev til Statens vegvesen, Vefsn kommune og Leirfjord kommune 3.april 2008

Svarbrev fra Statens vegvesen

Svarbrev fra Vefsn kommune

 

Forskjellige dokumenter fra tiden etter stiftelsen av foreningen

Innstilling til fylkestinget 1. desember 2008

Brev til samferdselskomité i Nordland fylkeskommune

Stortingsproposisjon der eksisterende veg er vedtatt stengt for gjennomkjøring.
 
Vedtak fra Leirfjord kommune:
 
Behandling av omklassifisering i formannskapet Vefsn kommune 17. desember 2013 sak 177/13
http://jupiter.vefsn.kommune.no/motedag?offmoteid=206906

 

En del korrespondanse og eldre dokumenter ligger på www.søttaren.no ( www.sottaren.no  hvis eldre nettleser)