Tovenveien velforening:
Hjemmeside: http://www.tovenveien.no
E-post: post@tovenveien.no
Org.nr. 993 294 640
Kontaktinformasjon styre

Styre
Formål
Vedtekter
Film Kjør Tovenveien
Dokumenter
Historie
Pressearkiv
Bilder
Meld deg inn
Bli støttemedlem
Skriv under liste
Lenker
Kart

Avstander
Diskusjonsforum

 

Måling av avstander på eksisterende fv78

Resultater 

Fastboende, pendlere og andre er avhengig av veiforbindelse til Mosjøen, og det er økningen i avstanden til Mosjøen som er beregnet hvis eksisterende fv78 stenges som foreslått. Tallene nedenfor viser økning i avstand fra hjemsted til Mosjøen (kryss fv78 - E6).


 Detaljert oversikt over avstander

Hvordan målingene er tatt

Avstandene baserer seg på tall fra Statens vegvesen. Nåværende fv78 er totalt 44 540 meter delt inn i 3 roder. Langs veien er det satt opp skilt med avstander fra starten av roden. I tillegg er avstandene på eksisterende vei målt med GPS, Google Maps og bil. Avstandene på nye vei tar utgangspunkt i reguleringsplan og målinger der eksisterende vei blir brukt.


Eks.1 Lengre vei til Mosjøen (kryss fv78 - E6) for hytteeiere på Korsneset


Eks. 2 Lengre vei til Mosjøen (kryss fv78 - E6) for fastboende / pendler i Søttaren


Eks. 3 Lengre vei til Mosjøen (kryss fv78 - E6) for fastboende i Remneset


Eks. 4 Lengre vei til Mosjøen (kryss fv78 - E6) for fastboende på Lading


Eks. 5 Lengre vei til Mosjøen (kryss fv78 - E6) for fastboende og pendlere fra Sundøya og Øvre Dagsvik


Eks. 6 Lengre vei til Mosjøen (kryss fv78 - E6) for beboere på Kviting