Tovenveien velforening:
Hjemmeside: http://www.tovenveien.no
E-post: post@tovenveien.no
Org.nr. 993 294 640
Kontaktinformasjon styre

Styre
Formål
Vedtekter
Film Kjør Tovenveien
Dokumenter
Historie
Pressearkiv
Bilder
Meld deg inn
Bli støttemedlem
Skriv under liste
Lenker
Kart

Tilstandsrapport
Avstander

Diskusjonsforum
 

Tovenveien velforening er opprettet for å ivareta interessene til beboere, næringsliv, hytteeiere og andre som blir berørt av en eventuell stenging av eksisterende fv78 (Tovenveien). Dette gjør vi blant annet ved å utrede konsekvenser og foreslå løsninger for bruk av veien etter at Toventunnelen blir åpnet i 2014.

Tovenveien velforening er oppløst

På årsmøtet den 24. januar 2018 ble det bestemt at Tovenveien velforening skulle legges ned. Grunnen er at det er tatt beslutninger om de sakene som foreningen har arbeidet med, og det er lite sannsynlig at det vil skje noen forandringer på disse beslutningene i de nærmeste årene. Vegen mellom Granvika og Grindvika er klassifisert som privat veg, og Søttar veglag har ansvaret for denne vegen. Det har liten hensikt å ha to foreninger som arbeider med samme sak og samme veg. Interessen for en velforening har blitt mindre, og hensikten med å drive en forening som for øyeblikket ikke har noen bestemte saker å arbeide for er veldig liten.

 

Privat veg mellom Granvika og Grindvika

Året 2017 ble et begivenhetsrikt år for Tovenveien velforening. Året startet med at det gikk et større ras på vegen ved Lavolden/Geitskøra, og i september 2017 ble Søttar veglag stiftet. Veglaget skulle overta vegen fra kommunen den 1. november, men dette skjedde ikke før noen dager ut i november. Nå er vegen sperret med ras mellom Remneset og Lavolden og det er satt opp bom i Granvika. Les mer

Tovenveien velforening i 2015

Etter at Tovenveien ble vedtatt stengt av Fylkestinget i oktober 2014, vil Tovenveien velforening arbeide mot andre mål enn det som er fastsatt i dagens vedtekter. Det at vegen stenges betyr at aktiviteten til foreninga har liten betydning for de som har hus og hytter i Leirfjord kommune. Hovedfokus fremover blir å arbeide for å flytte stenginga av vegen til kommunegrensa mellom Vefsn og Leirfjord. På årsmøtet den 11. mai 2015 ble det vedtatt å opprette en komité som skal arbeide med endring av formål og vedtekter for foreningen. Vi legger ut informasjon på vår Facebook-gruppe og våre Facebook-sider

Stor oppslutning på folkemøte

Ca 50- 60 personer møtte på informasjonsmøtet om Tovenveien!

  • Leder av fylkestingets samferdselskomitè redegjorde for den politiske behandlingen

  • Statens vegvesen redegjorde for sitt mandat

  • Kommunen tilbakeviste påstander om at dagens stengeløsning er avtalt mellom fylket og kommunen

  • Kommunen virket villig til å gå i dialog med fylket for å finne en bedre løsning, eventuelt få flyttet stengeområdet nærmere kommunegrensen

  • For statens vegvesen har det ingen betydning hvor han stenges, de gjør det de får instrukser om.

  • Samferdselskomiteens leder vil jobbe for å få fylket til å imøtekomme kommunen hvis de ønsker å flytte stengeområdet nærmere kommunegrensen

Tusen takk for oppmøtet og engasjementet!

 

Omklassifiseringen av fylkesveg 78

Vedtaket om omklassifisering ble ikke det mest gunstige for foreningens medlemmer. Fylkestinget vedtok den 14. oktober å legge ned vegen mellom Korsneset og Orsdalen som offentlig veg, noe som var noe med det verst tenkelige for foreningens medlemmer.

Forslaget er utarbeidet av Statens vegvesen. Kommunene har uttalt seg og fylkesrådet gjorde sitt vedtak før fylkestinget fattet sitt vedtak. Tovenveien velforening fikk møte posisjonsgruppa og opposisjonsgruppa i fylkestinget før møtet og vi fikk støtte for våre synspunkter fra 3 av partiene, men det holdt dessverre ikke til å få flertall.

Les mer om omklassifiseringen, se dokumenter og video her.

 

Konsekvensutredningen i ny utgave

Tovenveien velforening har laget en ny utgave av konsekvensutredningen som gjelder eventuell stenging av nåværende fv78, datert 21. november 2013. Bakgrunnen for det er nye bompenge- og rabattsatser, ny utredning og ny informasjon samt korrigering av opplysninger om innkrevingskostnader i bomstasjoner og plassering av en bomstasjon i første utgave.

Konsekvensutredningen kan lastes ned her.

 

Konsekvensutredningen er under behandling

En utredning av konsekvensene av en eventuell stenging av eksisterende fv78 i - Tovenveien i forbindelse med gjennomføring av Vegpakke Helgeland er nå sendt til Leirfjord og Eventuell stenging av eksisterende Fv 78 - Tovenveien i forbindelse med gjennomføring av Vegpakke Helgeland er nå sendt til Leirfjord og Vefsn kommune samt Nordland Fylkeskommune.

Den er behandlet i Leirfjord kommunestyre den 2. mai 2012. Se sakspapirer: Fremlegg, protokoll, vedtak.

Er bomstasjon på eksisterende fv78 eneste mulige løsning?

Hvordan velforeningen ønsker å bruke eksisterende fv78 ble behandlet på årsmøtet den 18. februar 2010. På grunn av bompengefinansieringen av ny fv78 er det ikke realistisk at vi får bruke eksisterende vei på samme måte som nå etter at Toventunnelen er åpnet da dette ville føre til bompengelekkasje. Løsningen som foreningen først og fremst går inn for er at eksisterende fv78 skal kunne brukes på samme betingelser som ny fv78 ved at det settes opp en bomstasjon på eller nær kommunegrensa.

Les mer                                                               Se brev til partigrupper

Mange underskrifter mot å stenge eksisterende rv78

Aksjonskomiteen "Hold Tovenveien åpen" startet høsten 2008 en underskriftskampanje for å holde eksisterende rv78 åpen for brukere av veien. Dette resulterte i 1208 underskrifter for å holde eksisterende riksvei 78 åpen. Aksjonen  hadde ikke noe standpunkt når det gjelder Toventunnelen.

Les mer

 

Uttalelse fra Tovenveien velforening på årsmøtet den 18. februar 2009

årsmøtet for Tovenveien velforening ble holdt på Tverlandet Grendehus den 18. febuar 2009. I tillegg til vanlige årsmøtesaker ble det vedtatt en uttalelse fra Tovenveien velforening der vi avklarer vårt syn på Toventunnelen.

Les mer Tilleggsinformasjon og begrunnelser

 

Tovenveien velforening stiftet 4. november i år

Tirsdag 4. november 2008 ble Tovenveien velforening stiftet på Kviting. Det var 26 personer til stede som skrev seg på medlemslista.  

Velforeningen har som hovedformål å arbeide for å holde Tovenveien åpen.  

Les mer